Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 12 2019

yannim
8277 9036 500
Vienna
Reposted byusagiaddict usagiaddict
yannim
8276 f2c6 500
Vienna
Reposted byusagiaddict usagiaddict

September 07 2019

yannim
5032 097e 500
Ryszard Krynicki
Reposted fromikhakima ikhakima
yannim
Dzieciństwo to taki okres, z którego próbujemy otrząsnąć się potem przez niemal całe dorosłe życie. I niewielu się to udaje.
— Kuba Wojewódzki

September 04 2019

yannim
yannim
7647 4f76 500
Reposted frommysweetheartt mysweetheartt viazoou zoou
yannim
3218 ddab 500
Reposted fromwentyl wentyl viawszystkodupa wszystkodupa

September 02 2019

yannim
Człowiek, który pragnie opuścić miejsce, w którym żyje, nie jest szczęśliwy.
— Milan Kundera, "Nieznośna lekkość bytu"
Reposted fromirmelin irmelin viahavingdreams havingdreams
yannim
(...)Są takie dni, kiedy niebycie jest jedyną formą gwarantującą zachowanie zdrowia psychicznego
— Marcin Bruczkowski - Radio Yokohama
Reposted frompieprzycto pieprzycto viahavingdreams havingdreams

August 31 2019

1143 b91e 500
6912 5d06
Reposted fromWorldOfSex WorldOfSex viaimpressive impressive

August 30 2019

yannim
2983 5606 500
Reposted fromahora ahora viaveronica-o veronica-o
yannim
Brak wiary w siebie może sparaliżować człowieka o wiele bardziej niż strach. Brak wiary w siebie może zabić wszystkie marzenia i okraść cię z twojej przyszłości.
— Kathryn Perez
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadivi divi
yannim
miłość nie mija tylko dlatego, że kogoś nie widzisz
Reposted fromAngiee Angiee viadivi divi
yannim
Chujowo samemu się bawić, już tęsknię tu nawet do wrogów.
— Kartky

August 29 2019

0639 f4e2
Reposted frombezpodtekstow bezpodtekstow viairmelin irmelin
yannim
7855 baa6
Reposted fromEtnigos Etnigos viaszydera szydera
2890 652e 500
Reposted frombrumous brumous viaszydera szydera
yannim
0067 ffac
Reposted bylenifcaguerrierayougurtwaychmurko

August 28 2019

yannim
5073 5849
Reposted fromEtnigos Etnigos viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl