Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 14 2019

yannim
Reposted frommajkey majkey viacotarsky cotarsky
yannim
7286 0aff 500
Reposted fromsoftboi softboi viamefir mefir
yannim

kiedy taka dorosła wróciła z pracy,

nakarmiła zwierzęta, zapłaciła rachunki,
odłożyła na miejsce, co miało swoje miejsce
i poszła się myć –
łzy zmieszały się z pianą,
piana mieszała się z parą,
w parze nigdy jej nie szło.

— "Dorosły człowiek ukrywa się w łazience" Kamila Janiak
Reposted fromarumhc arumhc viaszydera szydera
yannim
Jesteś największym dobrem jakie mnie spotkało w ciągu ostatnich kilku lat.
— A.

July 07 2019

yannim
1120 7061 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapomruki pomruki
yannim
Życzę ci byś spoglądając co roku w swoje urodziny w lustro cieszył się tym kim jesteś, co robisz i jak przeżywasz swoje życie. To wielka umiejętność.
Reposted fromkyte kyte viamefir mefir
yannim
2675 f227 500
Reposted fromKiedysToBylo KiedysToBylo viamefir mefir
yannim
4190 7c2e
Reposted fromkarsina karsina viaszarakoszula szarakoszula
yannim
8071 50a9
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viapyotrus pyotrus
yannim
Podobno najgorsze, co można czuć, to obojętność. Jeśli człowiek nie tłumi złości, nie przepełnia go radość, zazdrość, ani pożądanie - jest martwy.
— Iga Karst

July 03 2019

yannim

Gdy Cię poznałam nie było żadnych znaków. Słońce nie zmieniło lokalizacji, ziemia nie zatrzęsła się. Nie było nawet fajerwerków, grzmotów czy uginających się nóg. Wiedziałam,wiedziałam jednak, że to Ty.

— N. Belcik
yannim
Ile
Ile
no ile jeszcze
ile
nim powiem w końcu
nareszcie
— Mateusz Kurcewicz, Chwilomyśli
Reposted fromrol rol viablacksadcat blacksadcat

July 02 2019

yannim
Moje życie przed nim było proste i zdeklarowane. 
A teraz, po nim,
jest tylko to co...  później. 
Reposted byegzystencjapsyjarohavingdreams

June 30 2019

yannim
-Więc kiedy bywa się razem?

- Nie wiem. Może wtedy, kiedy jest się samemu. I kiedy tego drugiego człowieka już nie ma. I kiedy wiesz, że nigdy już nie wróci do Ciebie. Może wtedy jesteś z nim naprawdę i na zawsze. Jeśli umiesz go pamiętać.
Reposted by48hrsblockedhokuspokusalittlepieceofheaven

June 29 2019

yannim
6348 c8a7 500
Reposted frombenus benus vianotyourstrawberry notyourstrawberry
yannim
5727 e3ba 500
Reposted frompiehus piehus viaAnneBonny AnneBonny
yannim
Tęsknota jest pokutą za przeżyte kiedyś szczęście. 
— Manuela Gretkowska, "Trans"
Reposted fromhormeza hormeza viaolakocie olakocie
yannim
9080 4571
Reposted fromiamstrong iamstrong vialilacwine lilacwine
yannim
I te krótkie momenty kiedy czułem, że ty czujesz to samo.
— J.L.WIŚNIEWSKI
Reposted frompoolun poolun viaBetterDays BetterDays
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl