Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2019

yannim
(...) żadna kobieta tak naprawdę nie należy do mężczyzny, jeśli nie czuje, że on należy do niej.
— Samantha Young - "Ostrożnie z miłością"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaszydera szydera
yannim
3931 a0e1 500
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viaszydera szydera
yannim
7305 3e35 500
Reposted fromhormeza hormeza viaszydera szydera
yannim
Człowiek zmienia się z dwóch powodów.
Dlatego, że otworzył oczy, lub dlatego, że zamknął swoje serce.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viarudaizia rudaizia
yannim
5334 384f 500
Reposted fromsoftboi softboi viaszydera szydera
yannim
5911 037d 500
yannim
5907 ab5f 500
Na tym rysunku mogłabym zmieniać datę codziennie, aktualność 100 proc.
Reposted bylenifcaincentive
yannim
WCZORAJ NIE ZNAŁEM
DZISIAJ KOCHAM
DZISIAJ KOCHA
JUTRO - WSZYSTKO JEDNO

— .

May 18 2019

yannim
3591 f14b 500
Reposted fromsavatage savatage

May 16 2019

yannim
7934 82a0 500
Reposted byzielonykotmrpafSilentForestMezamePsaikooxygeniumfreskawartimenoveltyvairacarmenlunawujcioBathormezamagolek22seleneskinTehawankaininau-ditLaColiex-raythauturienbeltaneJuNeonpressanybetonSirenensangfiurkacampaignerjustonebulletpsychedelixpoolunParusMajorSenyiatimmoetrockenobstsalatniedoskonaloscjanuschytrusbazinga22bvdcryingangelBabsonMissDeWordemr-absentiaLanouhonigwurmnikamiencafeTabslamilky-mistincentive
yannim
9033 7ecb 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viabeltane beltane
yannim
2326 a717
Reposted fromsoftboi softboi viacarmenluna carmenluna
yannim
yannim
0246 4ec4 500
Reposted fromSaturnine Saturnine viawszystkodupa wszystkodupa

May 08 2019

yannim
To jest ten dzień w którym spieprzyłam i nie mogę przestać płakać. Nie przez chłopaka, nie przez przyjaciół, przez nikogo, wiesz, to jest ten dzień ,że przez siebie. 
— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan
yannim
To, że nie potrafi cię kochać tak, jak tego chcesz, nie znaczy, że nie kocha cię ze wszystkich sił.
— Anna Todd
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf
yannim
2030 f1a6 500
Reposted fromniente niente
yannim
1403 ff9a 500
:O !!!! Ojaaa
Reposted fromhormeza hormeza viaszydera szydera
yannim
Oto człowiek, którego dusza umarła, a ciało czeka, żeby do niej dołączyć.
— Heather Morris
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl