Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 08 2018

yannim
1799 5a7f 500
Reposted fromarumhc arumhc viaszydera szydera

November 05 2018

yannim
Reposted frommr-absentia mr-absentia viaszydera szydera
yannim

Julian Tuwim - Inne

Zawsze, gdy na mnie spojrzysz,
Wiedz:
Że jestem smutny nie dlatego
(Dla czegokolwiek
O czym pomyśleć możesz),
Ale dla czegoś innego,
Dalekiego,
Czym ty się nigdy nie trwożysz.

Umrę ci kiedyś.
Oczy mi zamkniesz.
I wtedy — swoje
Smutne, zdziwione,
Bardzo otworzysz.
Reposted frompanpancerny panpancerny viaszydera szydera
yannim
9668 a8fc 500
Reposted fromoll oll viaszydera szydera
yannim
Na pewno masz takie dni - jak wszyscy, tak sądzę - kiedy wstajesz i mijają godziny, a ty marzysz o jakiejkolwiek odmianie, o jakiejś różnicy, o czymkolwiek.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaszydera szydera
yannim
9669 0877
Reposted fromoll oll viaszydera szydera
yannim
Ileż razy, żeby nazwać to, co czuję, musiałem to najpierw przeczytać.
— Andrzej Franaszek
Reposted bynotyourstrawberryendotermicznacavebearczy-ty-to-ty

November 03 2018

yannim
yannim
2553 fa07 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viascorpix scorpix
yannim
8730 2957 500
Reposted from4777727772 4777727772
yannim
7982 e535 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viascorpix scorpix
yannim
1369 d7e2
Reposted fromposzum poszum viamikrokosmos mikrokosmos
yannim
8195 aeb4
Reposted from4777727772 4777727772 viamikrokosmos mikrokosmos
Reposted fromumarla-dusza umarla-dusza viascorpix scorpix
yannim
yannim
Reposted fromshakeme shakeme viamikrokosmos mikrokosmos
yannim
2424 c28a 500
Newsweek
Reposted frompiehus piehus viaszydera szydera
yannim
8144 5f88 500
Reposted fromzciach zciach viaszydera szydera
yannim
Zamknięty jestem w swoim ciele do końca życia  i nikt mi nie otworzy tej klatki.
— Marek Hłasko
Reposted fromazathiana azathiana viaszydera szydera

October 30 2018

yannim
2156 2bd0 500
"Wycinki w termosie"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl